Samarbeta med oss!

Sponsorer och samarbetspartners som vill synas i samband med arrangemanget är välkomna att höra av sig.

Orientering är en idrott som numera syns i media. Det finns goda möjligheter till bra synlighet både i nyhetsmedia, på sociala medier och i gaturummet i Lund. Kontakta projektledare Anna Ljungqvist på telefon 0708-477105 för en förutsättningslös diskussion.

Våra samarbetspartners

Gör arrangemanget möjligt